Je kunt solliciteren tot en met 18-05-2022

Technisch Assetspecialist Kabels en Leidingen

 • 32-36 uur per week
 • Schaal: schaal 10
 • Salaris (max) €4671,-
Solliciteren

Jouw uitdaging

Dit is de rol

Jij bent de technische professional, verantwoordelijk voor het beheer van de asset Kabels en Leidingen (K+L). Je adviseert gevraagd en ongevraagd collega’s en uitvoerders op het gebied van energie- en nutsvoorzieningen. Je onderhoudt een goede relatie met netbeheerders en stemt af om de uitvoering effectief te laten verlopen. Je werkt vanuit de kaders AVOI en BOEI en levert input aan de vergunningverlener. Je werkt nauw samen met de adviseur ondergrond / Kabels en Leidingen, de toezichthouder en de geodeet. Samen vormen jullie het adviesplatform ondergrond.

Jouw hoofdtaken bestaan uit:

 • Zorgdragen voor actuele data, zowel voor de aard van de asset, de kwaliteit, het normenkader en de eenheidsprijzen. Dit is inclusief de coördinatie en afstemming datasets en -formats en werkwijze m.b.t. WION en KLIC
 • Het maken en uitwerken van voorstellen m.b.t. de inpassing van de K+L in de ondergrond, op basis van de bestaande K+L infrastructuur en toekomstige wensen en eisen, inclusief bijbehorende bovengrondse opstallen zoals trafostations en kasten
 • Het toetsen van, en adviseren bij, interne en externe ontwerpen en uitvoeringsplannen in de openbare ruimte
 • Je zorgt voor het tijdig laten uitvoeren van inspecties, het beheer en de analyse van de data
 • Je coördineert het meerjarenbeheerprogramma van interne en externe kabels en leidingbeheerders om te komen tot een integraal jaar- en meerjarenprogramma voor de assets op basis van de uitgangspunten van assetmanagement (prestaties, kosten en risico’s)
 • Met collega’s zorg je voor een integrale afstemming van je programma
 • Je bent sparringpartner bij de aanleg van energiesystemen bij ontwikkelprojecten en werkt vanuit de ordening van de gemeentelijke ondergrond
 • Je coördineert de gemeentebelangen van gemeentelijk K+L en stemt af met K+L van derden (Dunea, Stedin, Gasunie, telecom)

 

Dit zijn wij

Je thuisbasis is de afdeling Stadsbeheer, het cluster Strategie, Beleid en Programmeren. Het cluster vormt de verbinding tussen de bestuurlijke ambities en opgaven en de uitvoering van beheer. Hier wordt het beleid voor het beheer van de openbare ruimte en afvalinzameling ontwikkeld en wordt de meerjarenprogrammering voor de openbare ruimte gecoördineerd in nauwe samenwerking met de medewerkers van de andere clusters. Jouw werkzaamheden als technisch assetspecialist kabels en leidingen spelen hierbij een belangrijke rol.

Over de afdeling

De missie van onze afdeling zegt genoeg: ‘Samen aan de kwaliteit van de stad werken'. Van (her)inrichting tot dagelijks beheer en service onderhoud: Stadsbeheer zorgt voor de kwaliteit van de leefomgeving. Als je op deze afdeling werkt, werk je voor alle mensen die in Zoetermeer wonen, werken of de stad bezoeken. En dat is waardevol!

Zoetermeer is een toekomstgerichte stad

Iedereen die bij de gemeente werkt, bouwt direct of indirect en uit volle overtuiging mee aan Zoetermeer. Door heldere keuzes te maken, verbindingen te leggen en uit te gaan van ieders eigen kracht zien we de stad mooier en beter worden. We zijn trots op het resultaat van vandaag en bouwen aan de resultaten van morgen.

Samen, open, flexibel en lerend creëren we oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Groot en klein, voor de stad en de mensen, voor nu en de toekomst. We zien mogelijkheden, benutten kansen en maken ruimte voor ideeën en initiatief. Met hart voor de stad samen bouwen aan het Zoetermeer van vandaag én morgen. Dat is de missie waar wij voor gaan!

Ontdek Zoetermeer op een andere manier: Zoetermeer is de plek.