Je kunt solliciteren tot en met 16-12-2019

Tijd. P&O-adviseurs die met een brede blik de organisatie vooruit helpen

  • Diploma: Bachelor - HBO
  • 36 uur per week
  • Schaal: 10A
  • Salaris (max) €4689,-
Solliciteren

Jouw uitdaging

Heb jij een visie op de rol van P&O bij belangrijke strategische (organisatie)vragen, ben je niet alleen een meedenker die initiatiefrijk is maar ook iemand die de verbinding kan maken? Kom jouw ideeën dan uitvoeren bij Zoetermeer!

De afdeling P&O

Als afdeling werken wij aan de voorwaarden voor bevlogen medewerkers. Dit doen wij door ruimte en aandacht te geven, aan te sluiten bij de dagelijkse praktijk en medewerkers te verleiden in beweging te komen. P&O wil het verschil maken bij de ontwikkeling van medewerkers in een flexibele, zelfbewuste en lerende organisatie.
Als afdeling zijn wij nauw betrokken bij de realisatie van de missie en visie van de organisatie en diverse vraagstukken op het gebied van organisatie-inrichting, sturing en leiderschap die de komende tijd een belangrijke rol gaan spelen.

De functie

Zoetermeer is altijd op zoek naar manieren om het nóg beter te doen. Daar profiteren onze inwoners van, maar ook onze medewerkers. Je krijgt bij nieuwe ontwikkelingen de vrijheid om in samenspraak met je collega’s werkzaamheden naar je toe te trekken, met eigen ideeën te komen en deze zelfstandig uit te voeren. Dat kan op veel manieren. Begeleiden van managers, coachen van medewerkers, initiëren en leiden van projecten, gevraagd en ongevraagd adviseren over tactische, strategische onderwerpen. Wat je ook doet, jouw werk heeft impact op de organisatie en je komt in aanraking met de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van P&O. Zo kun je je vanuit deze positie verder oriënteren en ontdekken waar jouw ambities en kwaliteiten liggen. Ben jij op zoek naar een functie waarbij je in de breedte met P&O-vraagstukken aan de slag kunt? Solliciteer dan als P&O-adviseur in Zoetermeer!

Over de afdeling

De afdeling Personeel & Organisatie is een professionele afdeling die een ondersteunende rol heeft in de realisatie van de organisatiedoelstellingen. P&O is aanspreekbaar op het volgende:

  • Breed en deskundig advies aan bestuur en organisatie over personeelsbeleid en organisatie-ontwikkeling, waarbij nadrukkelijker in oplossingen dan in problemen wordt gesproken;
  • Actieve betrokkenheid bij de personele en organisatievraagstukken van de opdrachtgever (klantgericht handelen);
  • Zakelijke en efficiënte dienstverlening aan de hoofdafdelingen;
  • Betrouwbare sturingsinformatie voor bestuur en management (tijdig, juist, volledig, onafhankelijk).
  • Van een aanbodgerichte en uitvoerende rol naar ‘meedoen aan de voorkant’, in de fase waarin belangen worden gewogen en beslissingen worden genomen.
  • Personeelsvraagstukken worden geplaatst in de bredere context van organisatie-ontwikkeling en integrale bedrijfsvoering.

De afdeling bestaat uit twee teams, t.w. team Beleid en ontwikkeling en team Advies en ondersteuning.

Zoetermeer is een toekomstgerichte stad