Je kunt solliciteren tot en met 13-10-2022

Toezichthouder Rechtmatigheid Jeugdwet en Wmo

  • 36 uur per week
  • Schaal: schaal 9
  • Salaris (max) €4208,-
Solliciteren

Jouw uitdaging

Dit is de rol

Wij moeten er met zijn allen zorg voor dragen dat onze kwetsbare burgers de zorg krijgen die zij verdienen(kwalitatief) en elke euro goed besteed wordt(rechtmatig). Dit kan door in de eerste plaats fraude te voorkomen en in de tweede plaats fraude te bestrijden. Jij gaat je bezighouden met zowel de preventie als het aanpakken van fraude. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de rechtmatige uitvoering van de Wmo 2015 en Jeugdwet. De Toezichthouder Rechtmatigheid Jeugdwet en Wmo kan gebruik maken van de toezichthoudende bevoegdheden in bestuursrechtelijke onderzoeken. Onderzoeksmogelijkheden zijn onder andere: online rechercheren, raadplegen van diverse systemen, vorderen van relevante gegevens, waarnemingen verrichten en cliënten, getuigen en betrokkenen horen. Bij het verrichten van onderzoek is het noodzakelijk dat de proportionaliteit en subsidiariteit van de in te zetten onderzoeksmogelijkheden continue zorgvuldig worden afgewogen.

Vanuit de onderzoeken worden intern adviezen gegeven over de te nemen maatregelen. Deze adviezen kunnen variëren van beëindigingen, andere zorg (voorziening en of vorm), andere zorgverlener of aanbieder tot terugvorderingen. Ook wordt geadviseerd over verbeteringen in het proces die bij kunnen dragen aan fraudepreventie en besparingen in de kosten. Daarnaast werk je in onderzoeken samen met diverse andere samenwerkingspartners (zowel binnen als buiten de gemeente). Hierbij kun je denken aan bijvoorbeeld: contractmanagers, zorgkantoren, zorgverzekeraars en andere gemeenten.

Kortom, jij houdt je voornamelijk bezig met: het houden van toezicht op de rechtmatige uitvoering van de Wmo 2015 en Jeugdwet, rechercheren (ook online), analyseren en rapporteren over bestuursrechtelijke onderzoeken in het kader van de Wmo 2015 en Jeugdwet, het geven van voorlichting, adviseren over maatregelen en verbeteringen, het fungeren als inhoudelijke vraagbaak en coach, het ontwikkelen en onderhouden van functionele contacten met in- en externe partijen. De werkzaamheden worden in de toekomst uitgebreid met het verrichten van strafrechtelijke onderzoeken. Interesse? Solliciteer dan vandaag nog!

 

Dit zijn wij

Je komt in een sociaal, warm, veilig en divers team. Het team bestaat uit 6 personen die zich bezighouden met uitkeringsfraude, 3 (waaronder jijzelf) personen die zich bezighouden met zorgfraude, 2 administratief medewerkers en 1 data-analist. Alle collega’s hebben veel kennis en ervaring in hun vakgebied, zijn behulpzaam en hebben een groot verantwoordelijkheids- en rechtvaardigheidsgevoel. Daarbij kun je ook nog met ons lachen en zijn altijd te porren voor een lekkere lunch. De sfeer is goed. We laten elkaar in ieders waarde, accepteren elkaars verschillen en kunnen goede discussies voeren. We hebben hart voor de zaak en verliezen daarbij niet de menselijke maat uit het oog. Er wordt altijd gedacht aan nazorg indien nodig.

Over de afdeling

Het Sociaal Domein is actief op een breed terrein. Sinds de decentralisaties vanaf begin 2015 zijn de taken van de gemeente toegenomen. Wij zijn beleidsmatig verantwoordelijk voor de maatschappelijke ontwikkelingen in Zoetermeer. Onze afdeling ontwikkelt strategie, adviseert het bestuur en werkt nauw samen met zowel externe als interne partners om gemeenschappelijke doelen te bereiken. De positie van inwoners staat hierbij centraal. Extern werken we onder andere samen met (jeugd)zorg- en welzijnsaanbieders en onderwijsinstellingen. Het sociaal Domein bestaat uit een beleidsteam en uit uitvoeringsteams Inkomensondersteuning, Zorg & Inkomen en Jeugd en Gezinshulp (JGH). De uitvoeringsteams zijn o.a. verantwoordelijk voor ondersteuning rond schulden, inkomensondersteuning en/of zorg waarbij steeds meer onderscheid wordt gemaakt naar unieke behoeften, mogelijkheden en omstandigheden. Belangrijk daarbij is de juiste verbinding van beleid en uitvoering met expliciet aandacht voor integraal werken, en het zorgen voor een klimaat van leren en ontwikkelen voor de medewerkers.

Zoetermeer is een toekomstgerichte stad

Iedereen die bij de gemeente werkt, bouwt direct of indirect en uit volle overtuiging mee aan Zoetermeer. Door heldere keuzes te maken, verbindingen te leggen en uit te gaan van ieders eigen kracht zien we de stad mooier en beter worden. We zijn trots op het resultaat van vandaag en bouwen aan de resultaten van morgen.

Samen, open, flexibel en lerend creëren we oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Groot en klein, voor de stad en de mensen, voor nu en de toekomst. We zien mogelijkheden, benutten kansen en maken ruimte voor ideeën en initiatief. Met hart voor de stad samen bouwen aan het Zoetermeer van vandaag én morgen. Dat is de missie waar wij voor gaan!

Ontdek Zoetermeer op een andere manier: Zoetermeer is de plek.