Je kunt solliciteren tot en met 04-09-2020

Voorzitter en twee leden Raad van Commissarissen, Werkbedrijf De Binnenbaan

  • Diploma: Master/doctoraal
  • nvt uur per week
  • Schaal: nvt
  • Salaris (max) €nvt
Solliciteren

Jouw uitdaging

Juli 2020 – De Binnenbaan wordt het nieuwe werkbedrijf voor de regio Zoetermeer! Per 1 januari 2021 start het nieuwe werkbedrijf met het samenbrengen van werkgevers en werkzoekenden, en wel met één loket voor zowel werkzoekenden als ondernemers.
Dat betekent een bredere opzet dan de huidige Dienst Sociale Werkvoorziening (DSW), die overgaat naar De Binnenbaan. De Binnenbaan wil de weg naar meedoen verkorten in de maatschappij, waar iedereen bij hoort; ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt; met een focus op ‘wat kan wél’, eventueel met persoonlijke begeleiding en ontwikkeling.
Inmiddels is men in de startfase van De Binnenbaan op zoek naar leden voor de Raad van Commissarissen, te weten een voorzitter en twee leden. We zijn op zoek naar kandidaten die vanuit een externe, onafhankelijke rol op een moderne wijze kunnen toezichthouden. Uiteraard met affiniteit met de doelstelling van De Binnenbaan, en met ‘hart’ voor mensen die willen meedoen aan de samenleving en hun talenten. We zoeken kandidaten die kunnen sparren met de directeur/bestuurder vanuit ‘voeling’ met de behoeften van werkgevers en met een ‘ondernemende’ en innovatieve competentie.

Kunt u daarnaast ook acteren in een (openbaar) bestuurlijke omgeving? Dan bent u de commissaris die De Binnenbaan zoekt!

Over de afdeling

Voor de Adviesraad Sociaal Domein Zoetermeer werven wij 4 leden die met hun analytisch vermogen en sterke communicatieve vaardigheden van toegevoegde waarde zijn voor de Zoetermeerse samenleving.

De Adviesraad Sociaal Domein Zoetermeer (hierna: ASD) is een onafhankelijke raad, bestaande uit maximaal twaalf inwoners van Zoetermeer. Zij adviseert het college van burgemeester en wethouders over onderwerpen die te maken hebben met het brede sociaal domein. Alle inspanningen die worden verricht op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Participatiewet, de Jeugdwet en aanverwante taken vallen hieronder.

De ASD, en dus haar leden, heeft goed contact met inwoners, cliëntenraden, maatschappelijke organisaties en de gemeente Zoetermeer. Op basis van deze contacten is de ASD goed op de hoogte van ontwikkelingen in het sociaal domein, en levert met haar adviezen een wezenlijke bijdrage aan het sociaal domein van Zoetermeer.

Zoetermeer is een toekomstgerichte stad