Je kunt solliciteren tot en met 04-12-2022

Wijkregisseur

  • 32-36 uur per week
  • Schaal: schaal 11
  • Salaris (max) €5372,-
Solliciteren

Jouw uitdaging

Dit is de rol

Als wijkregisseur verbind je de vraag uit de wijk met het gemeentelijke aanbod en andersom. Om dat te kunnen doen, onderhoud en benut je relevante netwerken in de wijk en binnen de gemeentelijke organisatie. Met extra aandacht voor de inwoners. Daarnaast stimuleer en adviseer je collega’s en bestuur over participatie en communicatie in de wijk. Ook behandel je initiatieven in de wijk in het kader van het ‘Wijk aan zet’-budget. Daarnaast zorg je voor de wijknieuwsbrief, de wijkwebsite en het wijkspreekuur. Je vervult een signalerende en verbindende rol tussen inwoners en organisaties in de wijk en gemeentelijke afdelingen. Dit om de leefbaarheid, veiligheid en sociale samenhang in de wijk te doen verbeteren.

Concreet ga je met de volgende zaken aan de slag:

  • Als wijkregisseur ben je het 1e aanspreekpunt voor jouw wijk. Samen met inwoners, ondernemers, samenwerkingspartners en collega’s werk je aan de opgaven in de wijk
  • Je bent aanspreekbaar/vertegenwoordigt jouw wijk tijdens interne en externe overleggen en adviseert de wijkwethouder en college. Je geeft heldere en integrale adviezen (mondeling en schriftelijk) aan het bestuur en aan inwoners
  • Je agendeert, coördineert tussen verschillende afdelingen bij complexe of samengestelde situaties
  • Als uitgangspunt werk je vanuit jouw wijk, maar denkt ook mee over wijk-overstijgende vraagstukken en als het nodig is zet je jouw talenten ook buiten je eigen wijk in
  • Je bent bereid om buiten kantooruren te werken, in geval je ’s avonds of in het weekend aanwezig moet zijn bij inwonerbijeenkomsten

 

Dit zijn wij

Het Sociaal Domein bestaat uit de drie afdelingen Beleid, Inkomen & Zekerheid en Zorg/JGH. De functie wijkregisseur valt onder het afdelingshoofd beleid en is gepositioneerd in het team SD wijkregie. In dit team werken 6 wijkregisseurs en 3 wijkondersteuners. De versterking van het wijk- en buurtgericht werken en het vernieuwen van de relatie tussen gemeente en samenleving zijn belangrijke ambities van de hele gemeentelijke organisatie. In het vervullen van die ambitie speelt ons team een significante rol.

Over de afdeling

Het Sociaal Domein is actief op een breed terrein. Sinds de decentralisaties vanaf begin 2015 zijn de taken van de gemeente toegenomen. Wij zijn beleidsmatig verantwoordelijk voor de maatschappelijke ontwikkelingen in Zoetermeer. Onze afdeling ontwikkelt strategie, adviseert het bestuur en werkt nauw samen met zowel externe als interne partners om gemeenschappelijke doelen te bereiken. De positie van inwoners staat hierbij centraal. Extern werken we onder andere samen met (jeugd)zorg- en welzijnsaanbieders en onderwijsinstellingen. Het sociaal Domein bestaat uit een beleidsteam en uit uitvoeringsteams Inkomensondersteuning, Zorg & Inkomen en Jeugd en Gezinshulp (JGH). De uitvoeringsteams zijn o.a. verantwoordelijk voor ondersteuning rond schulden, inkomensondersteuning en/of zorg waarbij steeds meer onderscheid wordt gemaakt naar unieke behoeften, mogelijkheden en omstandigheden. Belangrijk daarbij is de juiste verbinding van beleid en uitvoering met expliciet aandacht voor integraal werken, en het zorgen voor een klimaat van leren en ontwikkelen voor de medewerkers.

Zoetermeer is een toekomstgerichte stad

Iedereen die bij de gemeente werkt, bouwt direct of indirect en uit volle overtuiging mee aan Zoetermeer. Door heldere keuzes te maken, verbindingen te leggen en uit te gaan van ieders eigen kracht zien we de stad mooier en beter worden. We zijn trots op het resultaat van vandaag en bouwen aan de resultaten van morgen.

Samen, open, flexibel en lerend creëren we oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Groot en klein, voor de stad en de mensen, voor nu en de toekomst. We zien mogelijkheden, benutten kansen en maken ruimte voor ideeën en initiatief. Met hart voor de stad samen bouwen aan het Zoetermeer van vandaag én morgen. Dat is de missie waar wij voor gaan!

Ontdek Zoetermeer op een andere manier: Zoetermeer is de plek.