Je kunt solliciteren tot en met 30-01-2022

Woningbouwregisseur

  • 36 uur per week
  • Schaal: schaal 12
  • Salaris (max) €5872,-
Solliciteren

Jouw uitdaging

Dit is de rol

Gemeente Zoetermeer staat voor grote opgaven voor wat betreft binnenstedelijke gebiedsontwikkeling. De ambitieuze woningbouwopgave vraagt om extra regie en een stevige lange termijn aanpak. Jij als woningbouwregisseur neemt het voortouw om de woningbouwambities om te zetten in concrete resultaten. Je voert regie en stuurt waar nodig bij op de doelen van het Woningbouwprogramma Zoetermeer. In beleid kun je niet wonen; om die reden vertaal je beleid naar een haalbaar programma voor woningcorporaties, vastgoedbeleggers en projectontwikkelaars, met respect voor elkaars belangen. Je bent een schakel tussen het woonbeleid en de concrete gebieds- en locatieontwikkelingen (zoals de Entree), en stuurt vanuit die rol op het juiste woonprogramma op de juiste plek. Je zoekt naar creatieve en haalbare oplossingen om daar uitvoering aan te geven. Daarnaast ken je de (Zoetermeerse) woningmarkt als geen ander, en gebruik je die kennis om een belangrijke bijdrage te leveren aan een (vernieuwend) woonbeleid. Ook zorg je ervoor dat ook in kwantitatieve zin de woningbouwdoelstellingen worden behaald, en doe je voorstellen voor het verhogen en versnellen van de woningbouwproductie. Je bent tevens actief in de regio als het gaat om de afstemming van de regionale woningbouwprogrammering. Daarbij ben je in staat om de Zoetermeerse belangen in de regio duidelijk en zichtbaar te krijgen.

Tot slot ben je een aanspreekpunt en sparringpartner voor bestuurders, management en marktpartijen als het gaat om de Zoetermeerse woningbouwopgave.

 

Dit zijn wij
Je komt terecht bij de afdeling Stedelijk Beleid. Daar ben je onderdeel van een vooruitstrevend en ambitieus team. In jouw schakelpositie ben je de spin in het web in de samenwerking met interne en externe stakeholders. De mate van autonomie is hoog en de verwachting is dat jij de rol van kartrekker naadloos bekleedt.

Over de afdeling

Zoetermeer is met 125.000 inwoners en 50.000 arbeidsplaatsen een grote dynamische stad in de Randstad. Een jonge stad ook waar het heel prettig wonen, werken en recreëren is. En een stad waarin volop wordt geïnvesteerd. In de komende jaren vindt een ingrijpende verbetering van het Stadshart plaats waarmee haar 10 mln. bezoekers per jaar nog prettiger kunnen winkelen en verblijven. Aan de oostkant van de Stad is een nieuw NS station met Randstadrail gerealiseerd. In samenwerking met de buurgemeente wordt gewerkt aan de verdere ontwikkeling van het gebied rondom dit station. Tevens wordt het naastgelegen Dutch Innovation Park verder ontwikkeld. En ook de zone rond de Mandelabrug zal komende jaren ingrijpend op de schop gaan. Naast deze grote gebiedsontwikkelingen lopen er meer dan 50 ruimtelijke projecten in de stad waaronder de herstructurering van de wijk Palenstein en de afronding van de wijk Oosterheem. De invoering van de Omgevingswet en de nog op te stellen Omgevingsvisie zorgen voor grote veranderingen in de taken en bevoegdheden van gemeenten binnen het ruimtelijk- fysieke domein.

Zoetermeer is een toekomstgerichte stad

Iedereen die bij de gemeente werkt, bouwt direct of indirect en uit volle overtuiging mee aan Zoetermeer. Door heldere keuzes te maken, verbindingen te leggen en uit te gaan van ieders eigen kracht zien we de stad mooier en beter worden. We zijn trots op het resultaat van vandaag en bouwen aan de resultaten van morgen.

Samen, open, flexibel en lerend creëren we oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Groot en klein, voor de stad en de mensen, voor nu en de toekomst. We zien mogelijkheden, benutten kansen en maken ruimte voor ideeën en initiatief. Met hart voor de stad samen bouwen aan het Zoetermeer van vandaag én morgen. Dat is de missie waar wij voor gaan!

Ontdek Zoetermeer op een andere manier: Zoetermeer is de plek.