WOZ Taxateur

  • 36 uur per week
  • Schaal: schaal 10
  • Salaris (max) €4671,-
Solliciteren

Jouw uitdaging

Dit is de rol

Zoetermeer heeft de taxatiewerkzaamheden altijd uitbesteed en gaat ze nu zelf doen. Dat vraagt om een WOZ taxateur die voldoende bagage heeft om de pioniersrol te pakken. Jij krijgt de ruimte en vrijheid om deze rol zelf in te richten en de potentie van Zoetermeer om een voorbeeld gemeente te worden te benutten.

Jouw hoofdtaken zijn:

  • Zelfstandig waarderen van alle soorten objecten die de gemeente rijk is conform de Wet waardering onroerende zaken. Dit zijn bijvoorbeeld woningen, (in-) courante niet-woningen en agrarische objecten) via modelmatige waardebepaling en TIOX
  • Bijdragen aan het optimaliseren/verbeteren van de processen in het kader van de Wet WOZ
  • Afhandelen van en adviseren bij informeel contact, bezwaarschriften en beroepsprocedures
  • Je gaat naar zittingen inzake (hoger) beroep
  • Inrichten en optimaliseren taxatiemodel woningen en courante niet-woningen
  • Uitvoeren van permanente marktanalyse, vraagprijzenanalyse voor woningen en niet-woningen
  • Voeren van vooroverleg met grootgerechtigden (marktpartijen, corporaties en andere partijen) en het onderhouden van  deze contacten in het kader van waarderen van onroerende zaken

 

Dit zijn wij

Je standplaats is bij de afdeling Publieksplein, team Belastingen. In deze functie heb je veelal te maken met collega’s binnen team Belastingen, met name met de andere taxateurs, met de afdeling Financiën en uiteraard met de inwoners en ondernemers. Dit zijn in bepaalde gevallen ook “grote accounts” als een corporatie of beleggingsfonds. Het team is de afgelopen periode flink uitgebreid en er zijn veel nieuwe collega’s bijgekomen die allemaal zorgen voor nieuwe inzichten en perspectieven. Dit maakt dat we steeds meer de focus kunnen verleggen naar verbetering van processen en een slagvaardigere dienstverlening bieden aan de inwoners.

Over de afdeling

Als afdeling Publieksplein beantwoorden wij iedere (aan)vraag via de website, telefoon, social media of aan de balie in het stadhuis. Inwoner en bedrijf staan hier centraal en worden verrast door vriendelijkheid, kwaliteit, snelheid, toegankelijkheid en betrouwbaarheid van onze dienstverlening. In een drietal teams staat Publieksplein voor goede informatie en e-dienstverlening op www.zoetermeer.nl. Producten en diensten van de gemeente zijn digitaal waar kan, en persoonlijk waar nodig. Op deze afdeling kun je de gemeentelijke dienstverlening naar een hoger plan tillen!

Zoetermeer is een toekomstgerichte stad

Iedereen die bij de gemeente werkt, bouwt direct of indirect en uit volle overtuiging mee aan Zoetermeer. Door heldere keuzes te maken, verbindingen te leggen en uit te gaan van ieders eigen kracht zien we de stad mooier en beter worden. We zijn trots op het resultaat van vandaag en bouwen aan de resultaten van morgen.

Samen, open, flexibel en lerend creëren we oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Groot en klein, voor de stad en de mensen, voor nu en de toekomst. We zien mogelijkheden, benutten kansen en maken ruimte voor ideeën en initiatief. Met hart voor de stad samen bouwen aan het Zoetermeer van vandaag én morgen. Dat is de missie waar wij voor gaan!

Ontdek Zoetermeer op een andere manier: Zoetermeer is de plek.