Senior Jurist Grondzaken

Solliciteer direct
Wil jij vanuit jouw juridische expertise meewerken aan uitdagende gebiedsontwikkelingen in één van de grootste gemeenten van Zuid-Holland? Kom dan ons team versterken als Senior Jurist Grondzaken.

Dit is wat we je bieden

Jouw uitdaging

Zoetermeer heeft grote ambities op het gebied van bouwen, terwijl tegelijkertijd de ruimte schaars is. Het accent ligt daarom steeds vaker op binnenstedelijke (her)ontwikkeling, wat met zich meebrengt dat we met meer én verschillende partners te maken krijgen. Vanuit Team Grondzaken wordt bij deze complexe opgaven juridisch maatwerk geleverd. Binnen ruimtelijke programma’s of projecten verzorg je als jurist de (privaatrechtelijke) juridische werkzaamheden. Hieronder vallen alle voorkomende juridische werkzaamheden, van het opstellen en beoordelen van overeenkomsten bij gebiedsontwikkelingen, koop/verkoop, erfpacht, huur, kostenverhaal etc., tot aan het adviseren over complexe juridische vraagstukken en conflicten en het bijdragen aan contractonderhandelingen. Verder stuur je zo nodig (externe) advocaten aan bij het voeren, voorkomen en beëindigen van gerechtelijke procedures en andere geschillen. Als senior lever je daarnaast een bijdrage aan bredere beleidsopgaven en ben je (mede) verantwoordelijk voor het actueel houden en vernieuwen van grondbeleidsinstrumenten ten behoeve van de afdeling. We zijn op zoek naar een senior jurist die het huidige team bij deze opgaven kan versterken. Een jurist die er geknipt voor is om niet alleen inhoudelijk bezig te zijn, maar die het ook leuk vindt om op een natuurlijke manier te fungeren als sparringpartner voor de andere juristen in het team en graag de brede kennis deelt. Die ziet waar zaken liggen die verder ontwikkeld kunnen worden en dat graag in gang zet.

 

Dit zijn wij

Team Grondzaken houdt zich bezig met alle financiële en juridische aspecten van gebiedsontwikkeling. Het team van ca. 25 medewerkers bestaat uit uitgifteadviseurs, juristen grondzaken en planeconomen die met elkaar de basis leggen voor de projecten binnen de gemeente. Daarnaast zitten in het team medewerkers die zich bezighouden met snippergroen en het beheer van gronden en panden. Veel werkzaamheden worden verricht voor de ruimtelijke projecten binnen de gemeente. Projecten waarbij de gemeente een actief grondbeleid voert, maar ook – steeds meer – projecten waarin de gemeente een faciliterende rol heeft. Het team verzorgt (de advisering over) het verwerven en uitgeven van grond, het maken van ramingen en taxaties, het opstellen van overeenkomsten en het voeren van de onderhandelingen die daarvoor nodig zijn. Verder zorgt het team dat de inhoudelijke kaders van het grondbeleid op orde zijn. Denk hierbij aan beleidsdocumenten als de Nota’s grondbeleid, kostenverhaal, grondprijzen, etc.

Dit ben jij

Je bent op de hoogte van actuele ontwikkelingen in het vakgebied. De ontwikkelingen in en ambities van de gemeente Zoetermeer spreken je aan en met jouw gedreven en stevige persoonlijkheid ben je in staat om daar een deskundige en vernieuwende bijdrage aan te leveren. Je bent vertrouwd met de juridische instrumenten van het grondbeleid. Je snapt dat het gaat om ‘met elkaar’ in plaats van ‘tegenover elkaar’ en je zoekt altijd naar oplossingen, al weet je ook duidelijk aan te geven als het onmogelijke wordt gevraagd. Je kent en bewaakt goed je grenzen. Met jouw heldere uitdrukkingsvaardigheden lukt het je om anderen mee te nemen in jouw beweegredenen. Kortom, je bent een goede aanwinst binnen het team waar genoeg te doen is.

Dit neem je mee

  •  Een afgeronde wo-opleiding op het gebied van Nederlands recht. Een aanvullende postacademische opleiding op het gebied van Vastgoedrecht is een pre.
  • Voldoende relevante werkervaring binnen gebiedsontwikkeling bij een gemeente
  • Kennis van contractenrecht en de relevante wet- en regelgeving
  • Affiniteit met en kennis van politiek-bestuurlijke processen en het functioneren van een gemeentelijke organisatie

Goed om te weten

Enthousiast?

Solliciteer dan via de sollicitatie-knop voor de sluitingsdatum van 22 mei 2024 De gesprekken worden in overleg gepland. Interne kandidaten hebben bij gelijke geschiktheid voorrang op externe kandidaten.

Sollicitatieprocedure

Sollicitatieprocedure

Vragen over de procedure?

Vanessa van Zee

0793468331

Vragen over de inhoud?

Tom Vleeschhouwer

0793468107

Mis jouw
droombaan niet!

Met een jobalert ben je altijd op de hoogte van de nieuwste vacatures!