De griffie ondersteunt de gemeenteraad van Zoetermeer. De raad bestaat uit 39 raadsleden en vertegenwoordigt de Zoetermeerse inwoners, stelt het beleid in hoofdlijnen vast, beslist hoe het geld besteed wordt en controleert het college van burgemeester en wethouders.

Werken bij de Griffie

De griffie adviseert en ondersteunt de gemeenteraad, de raadscommissies en de verschillende werkgroepen in al hun ambities en werkzaamheden. Bij de griffie werken de collega’s onder leiding van de raadsgriffier. De griffiemedewerkers zijn bij alle vergaderingen aanwezig, bereiden deze voor en maken tijdens vergaderingen de besluitenlijsten. Ook adviseert en ondersteunt de griffie de gemeenteraad als het gaat om het betrekken van inwoners van Zoetermeer bij de lokale politiek. De griffie functioneert als schakel tussen de raad enerzijds en het college, de gemeentesecretaris en de ambtelijke organisatie van de gemeente anderzijds. 

Leg jij de verbinding tussen binnen en buiten?

De bijzondere positie van de griffie maakt dat je de verbinding tussen ‘binnen’ en ‘buiten’ kunt versterken. Deze verbinding is tussen de ambtelijke organisatie en inwoners, tussen griffie en raad en tussen griffie en ambtelijke organisatie.

Waar kan jij op
rekenen als je werkt
bij de Griffie?

Grootstedelijke uitdagingen

Zoetermeer is een gemeente met grootstedelijke uitdagingen, maar klein genoeg om invloed te kunnen uitoefenen. De lijnen zijn kort en je hebt autonomie in je werk. De inhoud van het werk maakt dat jij samen met ons kunt bouwen aan de stad én aan jezelf!

Plaats- en tijdonafhankelijk werken

Jij krijgt de flexibiliteit om je werk en werktijden in te delen op een manier die bij jou past. Afhankelijk van je functie en taken kun je thuiswerken en bieden wij hier de nodige faciliteiten voor. Je ontvangt daarvoor een thuiswerkvergoeding van €3,- per dag en passende thuiswerkvoorzieningen.

Gunstig cao

Wij volgen de cao gemeenten. Naast je salaris heb je een Individueel Keuzebudget van 17,05% dat je inzet als extra salaris of extra verlof. Je bouwt een ABP-pensioen op, krijgt een reiskostenvergoeding, een thuiswerkvergoeding en -voorzieningen, vakantiedagen en verlofregelingen.

Jezelf ontwikkelen

Wij stimuleren een omgeving waarin jij niet alleen aan de stad, maar ook aan jezelf kunt bouwen. Wij gaan met je in gesprek over je ambities en hebben diverse faciliteiten om je te ondersteunen zoals jouw eigen leerplatform. Jij voert de regie over jouw ontwikkelpad.

Mis jouw
droombaan niet!

Met een jobalert ben jij altijd op de hoogte van de nieuwste vacatures.