Zoetermeer is van een dorp gegroeid naar een volwaardige stad met bijbehorende grootstedelijke uitdagingen. De impact die je kunt maken is grootschalig, zonder dat we de connectie met de mensen verliezen.

Meer dan 127.000 inwoners zijn meer dan 127.000 mensen waar jij voor klaar staat wanneer je voor het sociaal domein werkt. Hier krijg je alle handvatten om gezonde wijken te creëren. Om problemen op te lossen en vooral te voorkomen. Luister naar onze inwoners, wees betrokken en biedt mensen de steun die ze nodig hebben.

Werkzaamheden
bij Zorg en JGH

Maatschappelijke ondersteuning

Team Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) zorgt ervoor dat de inwoners van gemeente Zoetermeer toegang krijgen tot passende zorg. Bij het selecteren van de voor hen benodigde voorzieningen spelen juridische, sociaal-medische, ergonomische en bouwkundige afwegingen een rol.

Jeugd- en Gezinshulp

Jeugd- en Gezinshulp (JGH) is onderverdeeld in vijf subteams, namelijk het Meerpunt, het Consultatie- en Adviesteam, het Plusteam, het Veilig Verder Team en het Clientbureau. Wij zijn een team waar hard, professioneel en met veel collegialiteit en onderlinge verbondenheid wordt gewerkt. Je krijgt alle ruimte om een brug te slaan tussen verschillende partijen, waarbij het belang van de cliënten altijd voorop staat.

Zorg

Het team ontwikkelt beleid op gebied van zorg, stuurt (maatschappelijke) processen, werkt aan netwerkvorming met de stad en is co-creator en opdrachtgever van zorg- en welzijnsinstellingen. 

Waar kan jij op rekenen als je werkt bij Zorg & JGH

Sociale contacten

Wij stimuleren laagdrempelige samenwerking en sociale betrokkenheid. De inrichting van ons Stadhuis is licht, ruimtelijk opgezet en nodigt uit tot samenwerking en ontspanning. Van open werkplekken, loungeruimtes, stilteruimtes, gebedsruimte en kolfkamer, tot het vergadercentrum met de modernste faciliteiten, passend voor iedereen.

Plaats- en tijdonafhankelijk werken

Flexibiliteit om je werk en werktijden in te delen op een manier die bij jou past. Afhankelijk van je functie kun je thuiswerken en bieden wij hier de nodige faciliteiten voor. Je krijgt een thuiswerkvergoeding van €3,- per dag en passende thuiswerkvoorzieningen.

Gunstig cao

Wij volgen de cao gemeenten. Naast je salaris heb je een Individueel Keuzebudget van 17,05% dat je inzet als extra salaris of extra verlof. Je bouwt een ABP-pensioen op, krijgt een reiskostenvergoeding, een thuiswerkvergoeding en -voorzieningen, vakantiedagen en verlofregelingen.

Jezelf ontwikkelen

Wij stimuleren een omgeving waarin jij niet alleen aan de stad, maar ook aan jezelf kunt bouwen. Wij gaan met je in gesprek over je ambities en hebben diverse faciliteiten om je te ondersteunen zoals jouw eigen leerplatform. Jij voert de regie over jouw ontwikkelpad.

Mis jouw
droombaan niet!

Bouw mee aan een sociale stad en aan jezelf!