Als gemeente Zoetermeer hechten wij grote waarde aan jouw privacy. In onze algemene Privacystatement kun je lezen hoe wij als gemeente met jouw persoonsgegevens omgaan.

Hieronder informeren wij je aanvullend over hoe wij met persoonsgegevens omgaan als je deze vacaturewebsite bezoekt en op vacatures reageert.

Hieronder informeren wij je aanvullend over hoe wij met persoonsgegevens omgaan als je deze vacaturewebsite bezoekt en op vacatures reageert.

Gebruik persoonsgegevens vacaturewebsite

Persoonsgegevens gebruiken wij alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt. Wij gebruiken persoonsgegevens niet voor andere doeleinden, tenzij we daar op grond van een wet toe verplicht zijn. Ook verstrekken wij persoonsgegevens niet aan derde partijen, tenzij we hiertoe op grond van een wet verplicht zijn of wanneer je daarvoor toestemming geeft.

Wij gebruiken jouw persoonsgegevens alleen als dat noodzakelijk is om de reactie op een vacature te verwerken en om de daarop volgende procedure te kunnen voltooien. Wij verwerken daarvoor enkel de persoonsgegevens die jij zelf aan ons verstrekt. Bij de vacature plaatsen we een link naar het LinkedIn profiel van de vacaturehouder. Als jij op LinkedIn bent ingelogd, kun je zien of je al een link hebt met de vacaturehouder. Wij leggen deze gegevens niet vast. Wanneer je je inschrijft voor een job-alert, geef je ons toestemming om job-alerts te versturen aan het opgegeven e-mailadres. Wil je deze alerts niet meer ontvangen, kun je je afmelden via de link in de e-mail die je ontvangt.

Bewaartermijnen

Jouw reactie op een vacature wordt tot maximaal vier weken na afloop van de sollicitatieprocedure bewaard. Daarna worden de persoonsgegevens verwijderd. Mochten we je gegevens langer in portefeuille willen houden dan vragen we daar toestemming voor. Dit doen wij voor maximaal één jaar waarna je gegevens worden verwijderd. Wanneer je via het contactformulier een vraag hebt gesteld, bewaren wij de persoonsgegevens zolang als nodig is om de vraag te kunnen behandelen. Het e-mailadres voor het job-alert bewaren wij zolang als je hiervoor ingeschreven bent.

Jouw rechten

Je hebt verschillende rechten ten aanzien van de persoonsgegevens die wij over jouw verwerken. Zo kun je een verzoek doen tot:

  • Inzage
  • Correctie
  • Verwijdering

Ook kun je bezwaar indienen als je vindt dat wij je verzoek tot inzage, correctie of verwijdering niet juist hebben behandeld. Hoe je dit kunt doen, lees je in onze algemene Privacystatement.

Meer weten?

Op grond van de AVG hebben wij als gemeente verschillende plichten en verantwoordelijkheden. In onze algemene Privacystatement lees je hoe wij daar invulling aan geven. Je vindt daar ook hoe je de Functionaris voor de Gegevensbescherming kunt bereiken. De Functionaris voor de Gegevensbescherming is binnen onze gemeente de toezichthouder voor persoonsgegevens.